Play sport center

Айкидо

Разработена е специална методика, по която се работи с децата от Айкидо школа Чоуа. Целта на тези групи е да се обърне внимание на децата жадни за движение, да се обогати тяхната физическа култура и да се запознаят с начина за поведение в зала по бойни изкуства, като се докоснат до специфичната атмосфера и дисциплина.
Залата по бойни изкуства има свои характерни особенсоти, престоя там е свързан със сериозна дисцилина, усърдие, упоритост. Детето трябва да привикне към атмосферата, която се крепи на дисциплината и уважението.
Самият тенировъчен процес включва в себе си усвояването на един нов набор от физически упражнения и норми на поведение. Обучението е насочено, така че на детето да се осигури една добра обща физическа култура; натоварванията са дозирани спрямо възрастта, като в повечето случаи задачите се изпълняват по формата на игра, което способства за безпроблемното им усвояване от децата и за постигане на желания ефект.